Alfa – Servis Kovo s.r.o.

tel – 469 311821

fax – 469 315 612

e-mail – alfa.servis@hlinsko.net

Vítanov 134, 539 01 Hlinsko

DOPITA Pavel – 777 134 812

STEHNO Martin – 777 311 821

– 06680119

Spisová značka C 40799, Krajský soud v Hradci Králové.